سندیت احادیثی که امام علی می‌گوید : «أنا الأول و الآخر و الظاهر و الباطن» - من اول و اخرم و ظاهر و باطنم چیست؟ یا آنجا که لفظ خالق برای امام می‌آید که خلق می‌کنم آسمان را و فرو ریزنده بارانم و... سندیت را بگویید نه سند را - تو رو خدا کمک کنید باید زودتر به یه سنی جواب بدم. (کارشناسی – ساری)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو