س 335 - مگر اعمال هرکس برای خودش نیست؟ پس این فاتحه‌ای که ما می‌خونیم به چه دردی میخوره برای اموات؟ بستگان یکی خوب باشن براش فاتحه میخونن و اگه نباشن نمیخونن. خود مرده که کاری نمیکنه، پس چرا بهش ثواب میرسه‌؟ (مهندسی هوا فضا)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو