ش (تهران): من دوست نداشتم که خلق شوم. چرا خدا من را خلق کرد که گناه کرده و به جهنم روم و عذاب بکشم؟

ارسال نظر

نظرات کاربران

من قبل از پرسش میخواهم بگویم ای خدایی که مرا خلق کردی و نبایستی خلق میکردی اصلا من ملعون ترین مخلوق تو در عالم خلقت حال که مرا افریدی قسم به دینی که از این بابت به من داری مرا فورا بمیران و از دوزخ این دنیا برهان هرچند که به دوزخ ان دنیا افکنی خدایا تو فقط مرا برای چشیدن طعم بدبختی و فلاکت ونداری و بد زیستن بیهوده زیستن و مورد شماتت قرار دادن دیگران و فقط برای هیزم جهنم شدن افریدی و لاغیر من به انصاف و مروت تو با عرض پوزش معترضم و در ادامه در جواب کارشناس سایت که فرمودند شما که در انموقع نبودید که بخواهید خلق شوید یا نشوید با این حساب که من بی اختیار خلق شدام و در حال حاضر که بی اختیار در حال زیستنم یقینا بی اختیار معصیت میکنم ودر پایان در حالی که مختار نبودم بدون هیچ منطق و اختیاری به جهنم واصل میگردم درسته واقعا عجب ماجرایی؟؟؟؟؟ سایت - آیا شما برای خدا تعیین می کنید که بایست خلق می کرد و یا نبایست خلق می کرد؟ او خداست یا شما؟ شما ناراضی از فعل خدا هستید، خب باشید، دلیل نمی شود که او بنده و تابع شما باشد
بسمه تعالی نه عزیز- بنده غلط میکنم که متعین خلقت خودم به ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی باشم یا نباشم ولی متاسفانه روند زندگی و انچه بر من عارض شده برای من اثبات کرده که بدون اختیار بیهوده در این دنیا با بدبختی و فقط برای اینکه به دوزخ ان دنیا واصل گردم خلق شده باشم بگذریم حال سوال دیگر دارم و ان اینکه چرا برای ما نماز و روزه واجب کرده در حالی که وجوب این دو برای خدایی که بی نیاز است برای من نوعی پرسش است و اینکه چرا اگرمثلا نماز نخوانم میگویند خدا سختی و ذلت را بر ما نازل میکندیعنی طوری که ایا ما را وادار به انجام این اعمال میکند یعنی عمل ما به خدا ضرری رسانده که موجبات غضب او و نزول مصیبت و بلا را در این دنیا بر ما فراهم کرده است مثلا ما ادم اهنی که نیستیم که فقط لزومابی اختیار برای انجام اعمال مورد خواست خالقش برنامه نویسی و تنظیم شده باشیم و یا سایر اعمال ناخواسته از ما مطلقا سلب شده باشد درسته و اگر خدایی که بی نیاز است چرا برای ترک عمدی روزه 60 روز کفاره تعیین کرده چرا مثلا بمانند نماز که فقط قضا دارد نیست با تشکر از شما کارشناس محترم. سایت - آیا این متن را با اختیار نوشتید یا بدون اختیار - آیا با اختیار پاسخ دادید یا بدون اختیار؟ و اکنون با اختیار می خوانید یا بدون اختیار؟
نفس های گرم و روان چه از نفس های بی رمق و سخت می دانند؟گلو های دائما باز چه از بغض های فرو خورده می دانند؟آدم خارج گود چه از آدم های داخل آن می دانند؟ دارا چه از حال ندار می داند؟زیبای پر تکبر چه از زشت تو سری خور می داند؟آنان که خانواده ی خوبی دارند از حال و روز بچه های طلاق یا دعوا چه می دانند؟از اشک های داغ و دل های شکسته و بغض های سنگین و جان کاه چه می دانند؟ در دین ما گفته اند زیبایی هایت را به عنوان یک زن بپوشان.در دین ما گفته اند روزه را با همه ی سختی هاوح حتی در امتحانات سخت بگیر و بهانه نیاور در دین ما گفته اند شاکر باش و حتی اگر از خیلی از مردم اطرافت از همه چیز کمتر داشتی از خدا راضی باش.راضی باش چون تو محکوم به این زندگی هستی. به خداوندی خدا اگر کسی عمق دردش مانند من بود و من قادر به حل مشکلش بودم لحظه ای آرام نمی نشستم. من با این همه عاطفه و محبت به هم نوع و خدا با این سختگیری با من؟ به نظر من فرشته ها باید از گریه های کودکانه ی من در 5 یا 6 سالگی خجالت می کشیدند و عرش خدا باید از هر آه کودک مظلومی به لرزه درآید. پس غیرت خداوندی کجا رفته که من در تاریکی شب در حالی که سه یا چهار سال دارم گریه می کنم؟خدا که می گویند از هرکسی با محبت تر است چرا مرا نمی بیند؟ این قادر و بی نیاز و مهربان مطلق از جان من چه می خواهد؟ چرا دست محبتی به سرم نمی کشد.ناز کردن برای خدا چه اشکالی دارد؟چه اشکالی دارد دل شکسته ای را خدا مرهم شود؟چی از خدایی خدا کم می شود؟ آهای اهالی خارج گود آهای منطقی های با ایمان آهای جا نماز آبکش ها آهای شاکر ها چه از درد ندارها می دانید که تبصره صادر می کنید؟ انسان باید خدا را دوست داشته باشد و حق اعتراض هم ندارد چون ما که در رفاهیم کمبودی نداریم که اصلا مفهوم اعتراض را بفهمیم ما تمام هنرمان شماتت آدم خای داخل گود است؟ ما تمام هنرمان باد به غبغب انداختن و ادعای خوب بودنمان است؟ما خوبیم چون شاکریم.شکر نکنید چه کنید با این همه دارایی؟! سایت - وقتی در روضه خود می گویید «پس غیرت خدا کجا رفته»، جای دارد که خداوند منان بفرماید: پس معلوم شد که اصلا مرا نشناختی و آن خدایی که می خوانی اش من نیستم، با این نوع برخورد با من، انتظار استجابت و دست مهربانی هم داری؟!
عالی

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو