گاه در حضوری ژورنالیستی، چیزهایی می‌گویند که خودشان هم قبول ندارند، بلکه فقط می‌خواهند گفته باشند، تا یک عده به‌به و چه‌چه بگویند و یک عده نقد کنند، تا بازار آنها رونق یابد و اسم‌شان مطرح باشد. برخی هم برای خوشایند همان غربی‌ها، حرف می‌زنند، می‌نویسند، فیلم م

گاه در حضوری ژورنالیستی، چیزهایی می‌گویند که خودشان هم قبول ندارند، بلکه فقط می‌خواهند گفته باشند، تا یک عده به‌به و چه‌چه بگویند و یک عده نقد کنند، تا بازار آنها رونق یابد و اسم‌شان مطرح باشد.

 

برخی هم برای خوشایند همان غربی‌ها، حرف می‌زنند، می‌نویسند، فیلم مئد ئنمت نتاندئنننننننننننننننننننننننوذدنمتد

http://www.x-shobhe.com