توسل - اگر هدف وصال حضرت حق است‌، چرا با واسطه این کار صورت بگیرد‌؟ او چه کم دارد که با واسطه‌ای او را بخوانیم؟ اگر در سیره عملی اهل بیت هم نگاه کنیم‌، آن ها بدون واسطه با پروردگار ارتباط برقرار می‌کردند... عبد یعنی: فقط توجه به خدا داشته باشد، «ألَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ...»

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو