فلاسفه‌ای، نظریه "توهم بزرگ" را مطرح می‌کنند. نظریاتی می‌گویند: «ما همه خواب هستیم و همه چیز توهم است». حال با استناد به آیات و روایات بگویید که ما واقعاً وجود داریم و یا دنیا همه خیال و توهم است؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو