"استیون هاوکینگ": پرسش اول : چه کسی جهان را به وجود آورده است‌؟! پاسخ‌: خدا - پرسش دوم : چه کسی خدا را به وجود آورده است ؟! پاسخ : خدا نیازی به بوجود آورنده (خالق) ندارد. نتیجه‌: پس ما قبول کردیم چیزی می‌تواند وجود داشته باشد که نیاز به خالق ندارد. حال به پرسش اول برمی‌گردیم.

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو