مطلبی از مرحوم آیت الله مجتهدی (ره)، مبنی لبخند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا (ع) و روشن شدن بهشت از نور دندان‌های ایشان، در فضای مجازی دست آویز عده‌ای جهت شبهه افکنی و بالتبع تزلزل ایمان عده‌ای دیگر قرار گرفته است. لطفا د ر‌مورد صحت این روایت و منابع آن توضیح دهید. (مهندسی شیمی)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو