آیا جمله‌ی ـ«هر کار خیری می‌کنیم، مثلا مسجد می‌ریم و یا نماز می‌خونیم، نشانه محبت خدا به ماست و خدا به ما نظر کرده تا ما این کارها رو انجام بدیم و خدا اول دست دوستی به سمت ما دراز کرده» درسته؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو