اینکه ما می‌گوییم خدا منزه از آن است که زمان و مکان داشته باشد چگونه با برخی از مطالب دیگر قابل جمع است؟ مثلا دیروز خدا من رو خلق می‌کند فردا شما رو خلق می‌کند؟ یا امروز خداوند امری رو صادر می‌کند اما فردا اون فرمان رو نسخ می‌کند؟ (دیپلم ریاضی / کرج)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو