شناخت خدا - می‌گوییم صفات خدا عین ذات اوست. پس اگر شناخت ذات خداوند محال است، چگونه شناخت خدا از راه شناخت صفات میسر می‌شود؟ در ضمن چه کسی پاسخ می‌گوید؟ برای استناد لازم دارم بدانم؟ (لیسانس کامپیوتر)

ارسال نظر

نظرات کاربران

با سلام در مورد صفات خدا چند دسته از نظريه وجود دارد اكثر فلاسفه با قد كوتاه عقل خود سعي در نگاه كردن آن طرف ديوار تا بينهايت خداوند را دارند و صفات را عين ذات ميدانند زيرا طبق معمول خدا را در زمان محصور كرده اند و ميگويند پس قبل از آن چه؟؟!! گروه دوم صفات را مطلقاً جداي از ذات و مخلوق خدا ميدانند و ميگويند خدا را مخلوط و چند پاره كرده ايد و از همه جالب تر جواب فلاسفه براي اين شبهه است كه ميگويند خدا مخلوط بسيط است!! تر كيب بسيط مسلماً نقض است . در جواب گروه دوم اين سوال منطقي مينمايد كه خداي شما كه صفاتش را خلق كرده و آنها حدوث هستند پس چگونه خلق كرده بدون داشتن صفت خالقيت؟؟؟ اصلاً صفت خالقيت خود را چگونه خلق كرده؟؟؟ !! دسته سوم كمي از روايات معصومين بهره برده اند اما باز نتوانسته اند از اين ايرادات خود را نجات دهند. آنها ميگويند بعضي از صفات از ذات است و بعضي حدوث!! دسته چهارم از روايات اهل بيت بدست مي آيد و ميتوان به عنوان مثال به كتاب توحيد كافي نوشته شيخ كليني و يا كتاب توحيد نوشته شيخ صدوق مراجعه فرماييد و خود مطالع كنيد احاديث مربوطه را. از اين دسته احاديث من حيث المجموع اين برداشت ميشود كه ابتدا بايد صفات خدا را بشناسيم و بفهميم بسياري از اسما و صفات خدا ثبوتي نبوده بلكاً‌سلبي ميباشد. مثلا وقتي ميگوييم خدا عالم است يعني نسبت به هيچ چيز جاهل نيست و جهل در او راه ندارد. نه مثل فلاسفه بگوييم علم او بينهايت است!! اين دو با هم بسيار متفاوت است. پس وقتي به معني سلبي راجع به علم خدا صحبت ميكنيم ميگوييم در ذات اوست و قديم است. يعني خداوند هيچوقت به چيزي جاهل نبوده. اما وقتي با قد كوتاه عقل خود مينگريم و مثلاً با شنيدن كلمه علم نظريه نسبيت در ذهنمان ميآيد يا ژنتيك و... ميگوييم اينها مخلوق خدا هستند. و همينطور براي ساير صفات سلبي از قبيل حي و احد و قادر و ... و وقتي صحبت از صفات فعليه به ميان مي آيد از قبيل متكلم و ستار العيوبي خدا و .... همه اينها باز حدوث است و در علم او جا دارد. منزه است خدايي كه نيازي ندارد به چيزي فكر كند و قانوني را كشف كند و در ذهنش بماند تا در وقت خلق به كمكش آيد. لطفا دو چيز را از خدا دور كنيد تا بيشتر با توحيد اهل بيت آشنا شويد يكي محدود بودن به زمان و ديگري انتصاب به صفات آدمي. مثلا اينكه فكر كنيد كه خدا مانند شما انديشه ميكند و علمش را از طريق اين انديشيدن بدست مي آورد. خلاصه آنكه ذات خدا همواره جداي از جهل بوده و هست و نيز از ناتواني و نيز از تجزيه پذيري و همتا داشتن و نيز از مردن و .... اما علوم روز دنيا مخلوق اوست و نيرو و توان هاي گوناگون و ... يا علي

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو