توحید - با قاعده دور و تسلسل وجود واجب الوجود اثبات می‌شود، اما برای یكتایی خداوند برهان‌هایی كه خواندم چندان بر دلم نمی‌نشینند. سوال: آیا این امكان ندارد كه دو عالم با دو خدای متفاوت كه از یكدیگر خبر ندارند و این دو عالم نقطه اشتراكی ندارند وجودداشته باشن؟ بی‌خبری نیز دلیل جهل نیست. لطفاً برهان قوی جهت رد این نظریه بدهید.

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو