آیا در برخی از احکام ما وسواس نیست؟ مثلاً غسل کردیم و بعد دیدیم در یک جا مانعی بوده؟ یا آب قلیل را سه بار نریختیم، پس پایمان نیز نجس می‌شود و ... ؟! لطفاً توضیح دهید.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو