س 386- یكی از بهترین راه‌های تقویت زبان انگلیسی، دیدن فیلم‌های خارجی می‌باشد و من برای تقویت روزی دو ساعت فیلم‌های زبان اصلی نگاه می‌كنم و صحنه بدی نیز نمی‌بینم؛ ولی پس از پایان احساس می‌كنم در ایمانم نزلزل ایجاد شده و شک‌های پیدا می‌کنم؟ راهنمایی نمایید.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو