ما بوسیله ائمه واولیاء خدا ازخداوند شفا وحاجت می‌گیریم‌؛ هندو‌ها هم ازگاوها وبت‌هایشان و همینطور ملل و مذاهب دیگر ازچیزی که به آن اعتقاد دارند وهمه هم به آن معجزه می‌گویند. پس ازاین نظر چه فرقی با هم داریم. (لیسانس مدیریت/تهران)

ارسال نظر

نظرات کاربران

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو